Evaluare

BATERIA DE EVALUARE NEUROPSIHOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII NEPSY

Prin acest instrument, ne propunem să răspundem nevoilor părinților și copiilor, oferind o perspectivă completă asupra dezvoltării acestora.

De ce și când o evaluare a copilului?

Pentru identificarea resurselor, abilităților, intereselor și preferințelor copilului;

La solicitarea părinților și a educatorilor, când există îngrijorări legate de comportamente disfuncționale și abilități care nu sunt în acord cu cerințele specifice vârstei;

NEPSY este o baterie de evaluare neuropsihologică completă, adaptată şi validată pe populaţia românească, pentru grupul de vârstă 3-12 ani. Bateria conţine 27 de teste neuropsihologice, create special pentru copii, pe baza cercetărilor actuale.

NEPSY permite:

 • Evaluarea funcţiilor neuropsihologice din următoarele arii: atenţie şi funcţii executive, memorie şi învăţare, limbaj, funcţionare senzorio-motorie, procesare vizuo-spaţială;
 • Diagnoza profilului normal sau atipic de dezvoltare neuropsihologică a fiecărui copil;
 • Fundamentarea ştiinţifică a intervenţiei remediale precoce;
 • Analiza longitudinală a dezvoltării neuropsihologice a copilului.

În funcție de aria de dezvoltare, evaluarea vizează:

Atenţia şi funcţiile executive

 • Atenţia: reglarea vigilenţei, atenţia selectivă, menţinerea atenţiei, atenţia distributiva.
 • Funcţiile executive: abilitățile de planificare, flexibilitatea strategiilor, abilitatea de a inhiba sau rezista impulsurilor, distractorilor, memoria de lucru

Limbajul

 • Procesarea fonologică (abilitatea de a repeta cuvinte fără sens, de a înţelege instrucţiunile, de a numi rapid, de a avea fluenţă verbală)
 • Capacitatea de a produce secvenţe orale ritmice

Funcţionarea senzorio-motorie

 • Abilitatea de procesare a informaţiei tactile, producerea de mişcări repetitive şi secvenţiale, abilitatea de imitare a poziţiilor mâinii

Procesarea vizuo-spaţială

 • Abilitatea de a sintetiza informaţiile într-un întreg cu sens şi de a le reprezenta mintal, abilitatea de a discrimina între obiecte, abilitatea de a înţelege relaţiile existente între obiecte, abilitatea de a reproduce sau copia un model, abilitatea de a rezolva probleme nonverbale

Memoria şi învăţarea:

 • Memoria: memoria de scurtă durată, memoria de lungă durată
 • Învăţarea: tulburări de învăţare


TIPURI DE EVALUĂRI:

Evaluare generală de bază

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 14 teste, în 2-3 şedinţe individuale (în funcție de ritmul de lucru al copilului) cu durata de 50 de minute fiecare.

!!! Pentru copiii mai mici de 4 ani şi jumătate se face doar evaluarea de bază.

Evaluare generală aprofundată

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 26 teste, în 4-5 ședințe individuale (în funcţie de ritmul de lucru al copilului) cu durata de 50 de minute.

Evaluare selectivă

Presupune evaluarea unui domeniu sau a mai multor domenii, în funcţie de eventualele dificultăţi ale copilului, numărul de ședințe variind în funcție de numărul domeniilor evaluate şi de ritmul de lucru al copilului.

Implică-te și tu!