Grup de socializare

În Tulburarea de Spectru Autist, una din principalele arii afectate este cea a comunicării și a interacțiunii sociale.

Socializarea reprezintă capacitatea omului de a se integra în societate prin comunicare și comportament.

La copilul tipic socializarea este un proces normal și natural care apare de la naștere prin  stabilirea/menținerea contactului vizual și prin căutarea atenției, care continuă în fiecare zi, îmbrăcând forme din ce în ce mai complexe, pentru toată viața.

Socializarea copilului cu nevoi speciale este deficitară, ceea ce înseamnă că acesta fie nu își exteriorizează trăirile, fie le exteriorizează într-un mod atipic:

 • Prin comportament indezirabil;
 • Prin autostimulari;
 • Prin limbaj neadecvat.

Ce învață un copil la un grup socializare?

 • Să răspundă când este strigat;
 • Să inițieze contact fizic și verbal cu ceilalți;
 • Să răspundă inițiativelor celorlalți;
 • Să își aștepte rândul;
 • Să se joace împreună cu ceilalți;
 • Să inițieze joc;
 • Să respecte reguli;
 • Să explice reguli;
 • Să imite;
 • Să fie lider și să urmeze un lider.